Provize a závěrečná ustanovení

Úvod Informace pro prodejce Provize a závěrečná ustanovení


1. Provize za prodej zboží


Provozovatel serveru recyparada.cz účtuje provizi za zprostředkování pouze z uskutečněného prodeje a to ve výši 9 %.
Provize 9% se určuje z prodejní ceny daného zboží, kterou zadává prodávající. Minimální provize činí 5 Kč. 


Provizi za zprostředkování je prodávající povinen zaplatit provozovateli serveru a to na základě měsíčního vyúčtování prodejů, při minální dosažené výši 50 Kč . Je-li provizní částka za daný měsíc nižší než 50 Kč, fakturace provize se přesouvá do dalšího měsíce, nedojde-li ani v dalším měsíci k navýšení provizní částky na výše uvedenou, je tato fakturována-pokud není dohodnuto jinak.


Prodejce obdrží vždy 15. dne po ukončení daného měsíce na svou e-mailovou adresu informaci o výši provize, kterou neprodleně potvrdí. V případě rozporu výše provize má prodávající uživatel možnost danou provizi u provozovatele serveru reklamovat.
Potvrzením provize bude prodávajícímu automaticky na jeho e-mailovou adresu zaslán daňový doklad ve formě elektronické faktury na provizi za zprostředkování prodeje za daný měsíc. Splatnost provizní faktury je 10 dní od nadefinováni výše provize a vyzvání k jejímu schválení, přičemž se za den splatnosti považuje den připsání částky na účet provozovatele serveru.
V případě zpožděné platby provize nebo neuhrazení provize je provozovatel serveru oprávněn zrušit účet prodávajícího a nepovolit jeho opětovnou registraci a ukončit veškeré jeho aktivity na serveru
Provozovatel serveru recyparada.cz bude vymáhat nezaplacenou provizi soudní cestou.


Prodávající je povinen uhradit provozovateli serveru provizi 20% za zprostředkování prodeje, tato povinnost vzniká prodávajícímu ve chvíli potvrzení objednávky, v návaznosti na zaplacení zboží. Pokud kupující neuhradí cenu za zboží a zboží mu tedy není dodáno, provize se nevrací, ale odečte v příštím vyúčtování provizí; vyúčtování provizí je měsíční, při splnění minimální výše 50,-Kč (viz výše).
 
2. Všeobecná pravidla a upozornění


Je zakázáno zveřejňování osobních údajů prodejce jako jsou adresa, telefonní číslo, e-mail, web, odkazy na sociální sítě, fotogalerie apod. a to ve všech prostorách, které náleží k serveru.


Je zakázáno zveřejňovat jakoukoliv reklamu ať už formou textu, grafiky nebo internetových odkazů na jiné subjekty vyjma reklamy na podporu serveru recyparada.cz a zboží zde prezentovaného.


Je zakázáno rozesílání nevyžádané pošty – spamu tzn. zasílání opakované či hromadné reklamní nebo obtěžující informace vnitřní poštou a její umísťování v diskusích a komentářích.


Fotografie, reklamní slogany a jiné texty, které jsou v prostředí internetu nebo i jinak běžně dostupné, mohou podléhat autorskoprávní a jiné ochraně a prodávající je tímto povinen při vkládání jakýchkoliv fotografií či textů nebo jejich úprav prováděných v rámci popisu zboží zajistit souhlas osoby, která je autorem, nabyvatelem nebo vlastníkem práv.


Za veškeré komentáře, příspěvky, fotografie a zveřejněné texty uživatelů na serveru recyparada.cz nenese provozovatel serveru žádnou odpovědnost.
 
3. Závěrečná ustanovení         


Provozovatel serveru je oprávněn změnit podmínky užívání serveru a to i bez předchozího upozornění.
Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když použije server. Neakceptuje-li uživatel změny podmínek užívání serveru, nemá právo užívat server


Provozovatel serveru recyparada.cz si vyhrazuje právo ukončit okamžitě toto smluvní  ujednání s uživateli, kteří nedodržují podmínky užívání serveru, nechtějí řešit problémové situace s ostatními uživateli nebo s provozovatelem serveru. Provozovatel serveru recyparada.cz si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s uživateli i bez udání důvodu.


Smlouvu je možno ukončit a to odhlášením ze strany uživatele, o které uživatel zažádá u provozovatele serveru recyparada.cz. 


Provozovatel serveru zruší uživateli jeho profil na stránkách www.recyparada.cz, jakmile budou splněny tyto podmínky: Prodávající uživatel uhradil všechny provize a dokončil všechny otevřené objednávky a případné reklamace vůči kupujícímu.

Copyright 2016 - 2018 © recyparáda.cz